SKORUPA ZIEMI

women's black tank top

Poza tym skorupa Ziemi i jej jądro są samowystar­czalne. Jeśli przyjąć, że Planeta numer Trzy, podob­nie jak i inne, powstała z obłoku gazów i pyłu w dro­dze kondensacji, kruszenia i nawarstwiania, nato­miast odrzucić teorie^ jakoby składała się ona z ma­terii wydobytej ze Słońca, to w takim razie jej po­chodzenie jest niezależne, aczkolwiek wychowała się w słonecznej rodzinie.Zewnętrzna skorupa naszej planety ma około 20 mil grubości, to znaczy bardzo niewiele w porównaniu z grubością całej otoczki: tyle ile skorupka jaja. Szcze­gólnie cienka jest skorupa ziemska pod dnem ocea­nów. Poniżej skorupy znajduje się tak zwany płaszcz, w środku zaś jądro. Przypomina to piłkę golfową: szorstka powłoka (skorupa), rozmaite nawinięte war­stwy sprężyste (płaszcz) i pęcherz z cieczą w środku (jądro). Promień Ziemi wynosi około 4000 mil. Jed­nym z wcześniejszych odkryć sejsmologii badającej trzęsienia Ziemi było istnienie jądra i jego rozmiary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *