ODDYCHANIE I ROZKŁAD

Od­dychanie i rozkład spłacają rokrocznie tę pożyczkę niemal w całości. Gorące źródła i wulkany Ziemi wy­rzucają około 100 milionów ton dwutlenku węgla rocznie, ale wietrzejące skały wychwytują tyle samo tworząc węglany. Współczesny człowiek skraca jed­nak eony do dziesięcioleci. Poza 6 miliardami ton ze spalania paliw kopalnych, co jest całkowicie sztucz­nym przyrostem, człowiek uwalnia jeszcze 2 miliardy ton CO2 rocznie przez prace w rolnictwie  Łany zbóż i pastwiska gromadzą znacznie mniej dwutlenku wę­gla niż robiły to lasy, na których miejscu rosną, upra­wa zas ziemi umożliwia ucieczkę do atmosfery du­żych ilości dwutlenku wytwarzanego w glebie przez bakterie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *