PRZEDSIĘWZIĘTE POMIARY

Potem przedłużono ten czas o     31 grudnia 1959 roku. Przedsięwzięte pomiary na­leżały do trzech głównych kategorii: (1) fizyki gór­nych warstw atmosfery łącznie z mierzeniem aktyw­ności słonecznej i cząstek emitowanych przez Słońce, znajdujące się wówczas w maksimum plam; (2) wy­miany ciepła i obiegu wody, co obejmowało meteoro­logię, oceanografię i glaciologię; (3) struktury oraz wnętrza Ziemi, co obejmowało pomiary sejsmiczne grawimetryczne oraz poprawki do oznaczonych dłu­gości i szerokości geograficznych. W projekcie wstępnym MRG (1954) zalecano użycie satelitów. Odpowiedziały na ten apel ZSRR i USA.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *