ZŁOŻA KONKRECJI

two women holding hands at the flower field

Aby móc rosnąć, konkrecje-buły muszą się stykać z wodą morską, jeśli zaś tempo sedymentacji jest zbyt duże, zostają zasypane i wzrost ustaje.W niektórych złożach zawartość dwutlenku man­ganu sięga 80 procent, przeciętne jednak próbki ze wszystkich oceanów składają się w 32 procentach z dwutlenku manganu, w 22 procentach z tlenków żelaza, w 19 procentach z dwutlenku krzemu oraz z mniejszych ilości glinu, wapnia, magnezu, niklu, miedzi, kobaltu, cynku i molibdenu. Złoża konkrecji nadają się do opłacalnej ekonomicz­nie eksploatacji cennych minerałów. Tak na przy­kład na obszarze około 14 milionów mil kwadrato­wych na południowo-wschodnim Pacyfiku przeważa­ją konkrecje o dużej zawartości niklu i miedzi, foto­grafie dna wskazują na obecność tam około 200 mi­liardów ton takich buł (to jest mniej więcej 5000 ton na kilometr kwadratowy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *