NA DROGACH CZASU

Po­wiadamy, iż „żyje obecnie dziewięćdziesiąt procent naukowców, jacy kiedykolwiek żyli”. Oznacza to, że na „drogach czasu”, które wiodą wstecz ku pierw­szym „władcom ognia”, rozproszyło się owo braku­jące dziesięć procent. Jeśli za naszego życia mogła się przydarzyć taka koncentracja talentu naukowego i związana z nią reakcja łańcuchowa odkryć — dla­czegóż by taki przełom nie mógł się przytrafić jakiejś innej planecie w czasach — dajmy na to — Arystote­lesa? Przyczyną, dla której nie zauważyliśmy, że tam­ci istnieją, jest — być może — ich oddalenie od nas o  miliony lat świetlnych radiosygnału. Ale może nie jesteśmy dość rozgarnięci, by wiadomość odczytać!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *