NAJSTARSZE ZE SKAŁ

man jumping on the middle of the street during daytime

Najstarsze ze skał głębinowych są przeważnie zło­żone z oliwinu. Najpospolitsza odmiana oliwinu za­wiera około jednej części żelaza na dziewięć części magnezu w związkach z krzemem i tlenem. Jednakże proporcje te mogą się zmieniać i najprawdopodobniej ilość żelaza wzrasta w głębi warstw płaszcza. Dane sejsmiczne zgadzają się bardzo dobrze z badaniami la­boratoryjnymi , które zakładały, że płaszcz Ziemi składa się głównie z minerałów typu oliwinu. Bada­nie meteorytów również wykazuje, że przeważa w nich ten rodzaj minerałów. Potwierdzałoby to raczej teorię, iż meteoryty są okruchami planety, która ze­spoliła się pod działaniem ciepła i ciśnienia, przy czym ukształtowało się w niej wnętrze podobne do wnętrza Ziemi, a nie hipotezę o meteorytach jako zarodkowych skupiskach w gazopłynnym obłoku względnie miniplanetach. W tym drugim przypadku nie miałyby one bowiem źródła ciepła i ciśnienia, nie­zbędnych do tworzenia oliwinu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *