ODRÓŻNIENIE SKAŁ

man jumping on the middle of the street during daytime

Tylko sześć z pozostałych pierwiastków występuje w ilościach odpowiadających od 0,001 do 0,0001 zasobności krzemu, wszystkie zaś inne obecne są jedynie w ilościach śladowych. Formując się Ziemia utraciła większą część swych lotnych gazów, inaczej niż Jowisz, Jednakże niektóre z nich łączyły się w związki nielotne, jak woda (wo­dór i tlen), krzemiany (krzem z tlenem, magnezem i żelazem) lub azotany (związki azotu i tlenu z meta­lami). Takie gazy obecne są na Ziemi w proporcjach nie mających wiele wspólnego z tabelą „zasobności kosmicznej”.Geologowie potrafią odróżniać skały należące do warstwy powierzchniowej od skał magmowych, któ­re zostały w stanie płynnym wyciśnięte z wnętrza planety. Magma upodabnia się do materii płaszcza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *